www.mob24-7.mobi Kullanıcısı – Müşteri(üyelik) Sözleşmesi

Bir tarafta Mobster Limited ve diğer tarafta ÜYE olmak üzere aşağıdaki şartlarda bir üyelik sözleşmesi akdetmişlerdir.

Bu sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde Mobster Limited www.mob24-7.mobi mobi olarak anılacaktır. Sözleşmenin diğer tarafı olan müşteri ise ÜYE olarak anılacaktır.

 1. Sözleşmenin onaylanması

www.mob24-7.mobi internet sitesi üzerinde mevcut üye kayıt formunun doldurulması,bu sözleşme hükümlerinin kabul edildiğine dair tercihin yapılması ve UYE cep telefonuna gelen şifrenin forma girilmesiyle ile birlikte sözleşme akdedilmiş ve onaylanmış olacaktır. Üye, kayıt formunun onaylanması veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet alındığı andan itibaren www.mob24-7.mobi sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 1. Sözleşmenin konusu

Bu sözleşme ile tanınan hizmetler, www.mob24-7.mobi mobi internet sitesi üyeliği ile birlikte www.mob24-7.mobi mobi siteslerinden mevcut mal ve hizmetlerden internet ve wap ortamında yararlanma hakkıdır.

 1. www.mob24-7.mobi üyelik sistemi

-www.mob24-7.mobi üyesi kendisine ait ‘cep telefonu numarası’’ ve www.mob24-7.mobi’nin belirleyeceği şifreye sahip olur.

-“cep telefonu numarası” üyeye özeldir ve aynı “cep telefonu numarası” ile iki farklı üye kaydı yapılamaz.

-“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini tekrar alabilir. Şifre’nin korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır! www.mob24-7.mobi mobi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

-Kullanıcının www.mob24-7.mobi mobi aboneliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için cep telefonu numarasını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.mob24-7.mobi mobi’da “abone girişi” olmak şeklinde tanımlanır.

 1. Üye’nin yükümlülükleri

Üye www.mob24-7.mobi hizmetlerinden yararlandığı sırada,

-Üye cep telefonu bilgilerinin doğruluğunu ve kendisinin kullanımında olduğunu kabul ve taahhüt eder. ve bu bilgilerin hatalı veya bir üçüncü şahsa ait olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder,

-www.mob24-7.mobi tarafından verilen hizmetlerin ve web sayfamızda bulunan metinler, kodlar, yazılımlar, veri tabanları, resimler, logolar, işaretler, sesler, videolar, haritalar, krokiler, imajlar, yazılar, markalar, ünvanlar ve yazılardan oluşan bu içeriğin telif hakkının www.mob24-7.mobi ‘a ait olduğunu,

-Hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.mob24-7.mobi ’un sorumlu olmayacağını,

-twww.mob24-7.mobi ‘a sunulan hizmetlere www.mob24-7.mobi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.mob24-7.mobi ’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

-Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.mob24-7.mobi ’nin sorumlu olmayacağını,

-Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

-Diğer kullanıcıların hizmeti kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

-Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

-www.mob24-7.mobi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmet kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.mob24-7.mobi’den tazminat talep etmemeyi,

-www.mob24-7.mobi ’den izin almadan www.mob24-7.mobi servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

-www.mob24-7.mobi ’nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

-Kurallara aykırı davrandığı takdirde Blinko.com.tr ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

-www.mob24-7.mobi’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

-Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

-Üye GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

-Müşteri sistem üzerindeki hizmet alma işlemini geçerli bir gsm numarası ile yapmak zorunda olduğunu, gsm numarası onaylanmadığında sistemden hizmet alamayacağını

Kabul ve taahhüt eder.

 1. www.mob24-7.mobi ’a verilen yetkiler

-www.mob24-7.mobi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.mob24-7.mobi nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

-www.mob24-7.mobi kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

-www.mob24-7.mobi, müşterinin onayı olmadan www.mob24-7.mobi ünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, www.mob24-7.mobi ünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

-www.mob24-7.mobi’de satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve hizmet özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü www.mob24-7.mobi ’ye aittir. Fiyat ve hizmet özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.mob24-7.mobi hatayı düzeltecek şekilde hizmet teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

-www.mob24-7.mobi, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.mob24-7.mobi ’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

-www.mob24-7.mobi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

-www.mob24-7.mobi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.mob24-7.mobi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

 1. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Üyeler, yapılan tüm hizmetlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, hizmet alımının tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 1. Fiyatlar

-www.mob24-7.mobi aracılık faaliyeti yürütmektedir. www.mob24-7.mobi web sitesi üzerinden alınan hiçbir hizmetin fatura muhatabı Mobster Limited değildir.

-Üyenin almış olduğu hizmetin faturası üyenin sahip olduğu GSM hattı operatörünce üyeye faturalandırılır.

Üyenin iş bu sözleşme koşullarını kabul ederek elde etmiş olduğu hizmetin haftalık bedeli aksi belirtilmedikçe 14 TL’dir.

8.Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler www.mob24-7.mobi şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 1. Hizmet İptali

Tarafımızca sunulan ve tarafınıza sağlanan hizmetin iptali her zaman mümkündür.

İptal işlemleri 4 şekilde yapılabilir:

1) 5{hostname} servisleri iptali için IPTAL 243 yazıp 6662’a gönderilerek,

10. www.mob24-7.mobi kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.mob24-7.mobi defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.mob24-7.mobi kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. Yürürlük

Üye kayıt formunun doldurulması ve bu sözleşmenin okunarak şartlarının kabul edilmiş olması durumunda taraflar arasındaki iş bu sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

www.mob24-7.mobi dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.